Pravidla aneb víte, že...

Pravidla aneb víte, že...

Tereza Příhodová - sobota, 2. ledna 2021

Beach volejbal

Dnes jsem si pro vás připravila vzdělávací okénko. Řekneme si něco o jednotlivých úderech a tom, kdy a jak je využít. Také se podíváme na pravidla hry a připomeneme si, co nedělat... Tak jdeme na to!

Nejdříve si rozdělíme jednotlivé beach volejbalové údery. Nejdůležitějším z nich je příjem neboli přihrávka. Hned za ním následuje podání neboli servis a zbývá nám už jen nahrávka, útok, blok a vybírání. S vysvětlováním začneme stejně, jako kdybychom zahajovali hru, tedy servisem.

Servis může být odehrán spodem či vrchem. V případě spodního servisu máme možnost udeřit míč buď pěstí, špetkou nebo dlaní. V každé situaci nám dlaň směřuje nahoru. U podání vrchem rozlišujeme plachtící a rotovaný servis, z nichž oba typy mohou být provedeny jak ze země, tak z výskoku. Při podání hráč nesmí přešlápnout ani podšlápnout základní čáru.

Další na řadě je příjem, v tomto případě příjem z podání. Základní postavení je přibližně 2 metry od zadní lajny. Odehrává se bagrem, ale v krajních případech můžeme použít i kapli. Máme také příjem v poli, kdy hráč čeká o něco blíž k síti, cca v polovině hřiště. Tady obránce může míč přijímat jak bagrem, tak prsty, pokud se jedná o útok směřovaný shora dolů. Může zvolit také kapli či obranný dráp. Hráč příjem směřuje cca 1 až 2 metry před sebe, kam se srovnává spoluhráč.

Tím se dostáváme k nahrávce, která může být provedena více způsoby. Nahrávat můžeme buď opět bagrem, stejně jako u přihrávky nebo prsty. V obou případech je nahrávač natočený do směru nahrávky a má vpředu nohu, která je blíž k síti. Tady se na chvíli zastavíme u prstů. Jejich pravidla jsou poměrně přísná. Míč nesmí být tažený nebo tzv. dvoják neboli dvojdotek. Jak už plyne z názvu, v takovém případě se obě ruce nedotýkají míče naráz, ale postupně. V beach volejbalu je také zakázáno hrát prsty přes. Výjimkou je však situace, kdy je úder hraný v ose hráčova těla a je čistý (není tažený, ani dvoják).

A posledním úderem je útok, kterým se hráč snaží zakončit výměnu. Nejčastěji se můžeme setkat s útokem dlaní. Může se jednat o lob, drive nebo smeč. Lob letí obloukem pomalu, drive je záležitost rychlejší a smeč už je shora dolů. Stejným způsobem je možné rozdělit i údery drápem. Útočit se může také kaplí a bagrem, který používají nejčastěji děti a samozřejmě i ostatními částmi těla.

Co se týče obecných pravidel, systém hry na dva sety do 21 bodů s případným třetím tiebreakem do 15 bodů všichni známe. Po tuto dobu má každý tým nárok na jeden time-out v každém setu + rozhodčí hlásí tzv. technický time-out při součtu 21 bodů. Hráči se v průběhu výměny nesmí jakkoli dotknout sítě. Jediné, co se nepočítá jako dotek, jsou vlasy. V případě, že míč letí přes síť mimo anténky, které ohraničují pole nad sítí, je hlášen aut. Důležitá věc je také chování. Míra snesitelnosti se liší od rozhodčího k rozhodčímu, ale co je potřeba mít na mysli je, že byste se nikdy neměli chovat sprostě ani k rozhodčímu ani k soupeřům.

Pokud byste si chtěli více nastudovat pravidla beach volejbalu, tady máte odkaz.

Tím bych naše dnešní, poněkud dlouhé okénko ukončila a popřála vám krásný rok 2021.

Foto: www.edubilla.com

Generální partner

Stample!

Beach Service finančně podporují:

Praha MŠMT Městský obvod Plzeň 4 Město Benešov Pardubice

Partneři a sponzoři

Národní sportovní agentura Pražský volejbalový svaz Birell Plzeňský Prazdroj Koktejl S-Centrum Benešov STAVOKA Hradec Králové, a. s.
Gymnázium Pardubice Mozartova HIKO SPORT Plzeň pro sport GALA KMOTRA Hanka Mochov Kudy z nudy