Dětský turnaj v plážové přehazované a mini beachi, Benešov.

Dětský turnaj v plážové přehazované a mini beachi, Benešov.

Veronika Součková - úterý, 24. února 2015

Dětské turnaje

Nově jsme pro Vás připravili dětské turnaje v plážové přehazované pro děti do 10 let a v mini beachi do 13 let.

Od tohoto měsíce budeme pořádat turnaje v plážové přehazované pro děti do 10-ti let a turnaje v mini beachi pro děti do 13-ti let. Turnaj se odehraje vždy jednou do měsíce v S-Centru Benešov. Za každý odehraný turnaj, na který se účastník dostatečně včas přihlásí (tři týdny předem) a následně dorazí, získá 10 bodů. Tyto body budou jednotlivcům sčítány do konce května. Poslední květnový víkend budou na Klubovém dni na Vítkově vyhlášeni hráči s nejvíce nasbíranými body, kteří od nás obdrží podepsaný dres českých hráčů beach volejbalové reprezentace.

Tyto turnaje jsou určeny pro všechny děti, nejen pro členy klubu. Proto jsou vítané všechny děti, které si chtějí zahrát a zkusit si nový sport.

 

Moc se na vás těšíme a věříme, že si Vaše děti písek zalíbí.

 

Pokud byste neměli pro své dítě spoluhráče, stačí se obrátit na organizátora akce, parťáka Vám seženeme.

  

Pravidla plážové přehazované pro děti do 10-ti let:

Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.

Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Vhození či odbití míče jakýmkoliv způsobem, v postavení za zadní čárou s předkročenou opačnou (nesouhlasnou) nohou, než je podávající ruka (vyjma uvedení míče do hry obouruč).

Manipulace s míčem v průběhu rozehry:

  •  První kontakt: míč je chycen a po úpravě postoje nahráván hodem obouruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči (bez delší časové prodlevy).
  • Druhý kontakt: míč je chytán a přehazován jakýmkoliv způsobem přes síť (preferován je hod jednoruč vrchem).
  • Třetí kontakt míče je možný. Poté nahrazuje činnost druhého kontaktu a druhý kontakt je pouze přihrávací.Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za chybu. Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku, resp. výskok jsou povoleny. Dotek sítě není chybou neomezuje-li hru soupeře.

Výška sítě 195 cm. Hraje se na jeden set do 15 bodů.

 

Pravidla mini beache do 13-ti let :

Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.

Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Podání se provádí odbitím jednoruč vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout či podšlápnout podávající čáru.

Manipulace s míčem v průběhu rozehry:

  • První kontakt: při prvním kontaktu musí být míč vždy odbit obouruč spodem, jednoruč, či obouruč vrchem a to pouze tzv. "kaplí". Nesmí dojít u prvního kontaktu odbitím obouruč vrchem "prsty".
  • Druhý kontakt: provádí spoluhráč chycením míče jakýmkoliv způsobem bez dotyku míče země. Poté si nahazuje obouruč spodem míč nad sebe a odbijí ho obouruč vrchem či oboruč spodem na spoluhráče. Hra z druhé přes síť je brána jako chyba.  
  • Třetí kontakt: je hrán vždy přes síť a to jakýmkoliv způsobem odbití kromě odbití obouruč vrchem.

Výška sítě 220 cm. Hraje se na jeden set do 21 bodů

 

Generální partner

Stample!

Beach Service finančně podporují:

Praha 10 Praha MŠMT Městský obvod Plzeň 4 Město Benešov Pardubice

Partneři a sponzoři

Národní sportovní agentura Pražský volejbalový svaz Birell Plzeňský Prazdroj Koktejl S-Centrum Benešov STAVOKA Hradec Králové, a. s.
Gymnázium Pardubice Mozartova HIKO SPORT Plzeň pro sport GALA KMOTRA Hanka Mochov Kudy z nudy